STAGE

JE KUNT NIET ALLES UIT BOEKEN HALEN.
De stage is onderdeel van een erkende mbo-opleiding.

DUUR EN VARIATIES.


Bij MBOzaak volg je een erkende en versnelde mbo-opleiding. Je kunt jouw baan inzetten als stage, meelopen bij een bedrijf of aan de slag als junior. Er zijn verschillende variaties mogelijk. Het is belangrijk om een stageplek te hebben vanaf het begin van de opleiding. De stage-uren kunnen het beste worden verdeeld over de duur van de opleiding. We raden aan om gedurende jouw opleiding, 1 dag per week stage te lopen.

STAGE OPDRACHTEN.


Het stagebedrijf en jij stemmen samen af welke werkzaamheden je oppakt en welke eventuele vergoeding je hiervoor krijgt. Tijdens de stage maak je voor de opleiding een stageverslag, dat onder andere bestaat uit stageopdrachten, het logboek en formulieren ten behoeve van de stagevoortgang. Daarnaast maak je examenopdrachten op jouw stageplek, die gerelateerd zijn aan modules vanuit de opleiding. Jouw stageplek-begeleider accordeert en/of beoordeeld deze examenopdrachten.

ERKEND LEERBEDRIJF.


Een bedrijf moet een erkend leerbedrijf zijn om een stageplek aan te kunnen bieden voor een erkende mbo-opleiding. Is dat niet het geval? Geen nood. Dit kun je regelen via s-bb.nl (tabblad bedrijven > erkenning leerbedrijf). Het stagebedrijf kan hier een erkenning aanvragen, zodat zij jou een stageplek aan kunnen bieden. Via stagemarkt.nl vind je een overzicht van erkende stageplekken in jouw buurt.

BEGELEIDING.


De begeleiding van de stage begint met de ondertekening van de praktijkovereenkomst (POK) door de student, het stagebedrijf en MBOzaak. Na enige tijd vind een gesprek plaats tussen de school en jouw stagebedrijf. Tijdens dit gesprek bespreken we jouw voortgang en werken we toe naar een succesvolle afronding van de stage. In overleg met het stagebedrijf ronden we de stage af en lever je jouw verslag en logboek in.