UNLEASH YOUR TRUE POTENTIAL.

Versneld. Erkend. Persoonlijk.


 • Agogisch medewerker GGZ | 4

  Opleiding gericht op de geestelijke gezondheidszorg.

  Meer info

  Sociaal
  werker | 4

  Opleiding gericht op een creatieve, coördinerende rol in een sociaal netwerk.

  Meer info

  Begeleider specifieke doelgroepen | 3

  Begeleider van cliënten van verschillende leeftijden en achtergronden.

  Meer info


 • Persoonlijk beg. spec. doelgroepen | 4

  Begeleider van cliënten van verschillende leeftijden en achtergronden.

  Meer info