MBO vakken 3f | Nederlands, Engels, rekenen, LOB en keuzedelen

Nederlands 3F

Waaruit bestaat Nederlands 3f? Voor de teksten, lees- en luistervragen, kun je uitgaan van onderwerpen die je vindt in een kranten- of opinieartikel en zakelijke correspondentie. Vaak word je gevraagd om een (deel)onderwerp of hoofdgedachte te noemen en deze in je eigen woorden te omschrijven. In het mondelinge onderdeel laat je zien dat je met meerdere voorbeelden en (tegen)argumenten over een onderwerp kunt vertellen. Het vak wordt afgerond met 4 examens:
1. Gesprekken voeren | een sollicitatiegesprek
2. Spreken | een betoog
3. Schrijven | een dictee en zakelijke teksten
4. Lezen & luisteren | een lees- en luistertoets
Van de uitslagen van deze examens wordt een gemiddelde genomen, wat geldt als het eindcijfer. De lees- en luistertoets telt hierbij het zwaarste mee.

Rekenen 3F

Wat kun je van dit vak verwachten? Het vak bestaat onder andere uit het berekenen van oppervlaktes en inhoud. De betekenis van een ton en/of miljard of het lezen van een tabel en/of grafiek komen ook voor. Procenten en breuken zijn ook een vast onderdeel. Vaak wordt je gevraagd een extra denkstap te maken in de berekening. Bijvoorbeeld om eerst de oppervlakte van een muur te berekenen, zodat je daarna kunt berekenen hoeveel geld je kwijt bent aan verf. Je brengt zo verschillende vaardigheden bij elkaar in 1 som. Het vak wordt afgerond met 1 digitaal examen: Rekenen 3F. Het examen duurt 120 minuten en bestaat voor de helft uit hoofdrekenvragen en voor de andere helft uit talige sommen (open- en meerkeuzevragen).

Engels 3F

Waaruit bestaat Engels 3f? Bij het vak Engels kun je, inhoudelijk gezien, uitgaan van alledaagse onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan een advertentie of reisbrochure. Vaak word je gevraagd om het belangrijkste (onderwerp of probleem) van het bericht te noemen. Het vak wordt afgerond met 4 examens:
1. Gesprekken voeren | een intakegesprek
2. Spreken | een korte presentatie
3. Schrijven | een Engelse brief
4. Lezen & luisteren | een lees- en luistertoets
Van de uitslagen van deze examens wordt een gemiddelde genomen, wat geldt als het eindcijfer. De lees- en luistertoets telt hierbij het zwaarste mee.

Loopbaan oriëntatie & burgerschap

Wie ben ik? Waar ben ik goed in? Wat is de volgende stap in mijn loopbaan? In het onderdeel loopbaanoriëntatie krijg je meer inzicht in jouw persoonlijke kwaliteiten, mogelijkheden en drijfveren. Het andere onderdeel van dit vak is burgerschap. Wat is het verschil tussen politiek links en rechts? Hoe ziet een gezond leven eruit (voor jou)? Maar ook: hoe ga je goed om met geld? Voor dit vak maak je opdrachten en een reflectieverslag, die in jouw diplomadossier worden opgenomen. Hiermee voldoe je aan de inspanningsverplichting die geldt voor dit vak.

Keuzenvakken | zelf kiezen waar je blij van wordt

Elke mbo-opleiding kent één of meerdere keuzedelen. Dit zijn de vakken waaruit je een keuze hebt.

#1 ONDERNEMERSCHAP | START JOUW EIGEN BUSINESS
Droom jij van een eigen zaak? Of ben je benieuwd wat ondernemen is? Hier gaan we aan de slag met jouw business idee, waar je een ondernemingsplan voor schrijft. Zet jouw idee om in actie!

#2 SUCCES MANAGEMENT | ACTIE IN DE TAXI
Succes. Het lijkt sommige mensen aan te komen waaien. Of is het ook te leren? In dit vak leer je hoe succes werkt. Je sluit het vak af met de uitwerking van jouw succesvolle verbetering.

#3 VOORBEREIDING HBO | EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK
Het hbo werkt anders dan het mbo. Maar hoe dan? Daar kom je tijdens dit keuzedeel achter, welke je afsluit met een verslag. Je weet zo beter wat je te wachten staat op het hbo.

#4 DIGITALE VAARDIGHEDEN | LET’S GO DIGITAL
We leven in een informatiesamenleving. Hoe herken je fake news? Hoe interpreteer je informatie en gegevens op de juiste manier? Met dit keuzedeel ga jij dit onderzoeken.

#5 DUURZAAMHEID | PEOPLE. PLANET. PROFIT.
Een betere wereld begint bij jezelf. Je onderzoekt jouw eigen gedrag. Na een analyse kom je aan de hand van vier duurzaamheidsprincipes tot een verbeterplan.

#6 INNOVATIES | LEVEN LANG VERANDEREN
In elk beroep komen innovaties voor. Waarom zijn innovaties belangrijk? En hoe ga jij met veranderingen in je werk om?