MBO vakken 2f | Nederlands, rekenen, LOB en keuzedelen

Nederlands 2F

Voor de teksten, lees- en luistervragen, kun je uitgaan van alledaagse onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwsitem, recept of folder. Vaak word je gevraagd om het belangrijkste (onderwerp of probleem) van het bericht te noemen. Het mondelinge onderdeel heeft je persoonlijke leven, opleiding of (toekomstige) beroep als onderwerp. Het vak wordt afgerond met 4 examens:
1. Gesprekken voeren | een sollicitatiegesprek
2. Spreken | een presentatie
3. Schrijven | een zakelijke brief
4. Lezen & luisteren | een lees- en luistertoets
Van de uitslagen van deze examens wordt een gemiddelde genomen, wat geldt als het eindcijfer. De lees- en luistertoets telt hierbij het zwaarste mee.

Rekenen 2F

Waaruit bestaat het vak rekenen? Rekenen 2f bestaat onder andere uit het berekenen van oppervlaktes en inhoud. De betekenis van een ton en/of miljard of het lezen van een tabel en/of grafiek komen ook voor. Procenten en breuken zijn ook een vast onderdeel. Het vak wordt afgerond met 1 digitaal examen: Rekenen 2F. Het examen duurt 90 minuten en bestaat voor de helft uit hoofdrekenvragen en voor de andere helft uit talige sommen (open- en meerkeuzevragen).

Loopbaan oriëntatie & burgerschap

Wie ben ik? Waar ben ik goed in? Wat is de volgende stap in mijn loopbaan? In het onderdeel loopbaanoriëntatie krijg je meer inzicht in jouw persoonlijke kwaliteiten, mogelijkheden en drijfveren. Het andere onderdeel van dit vak is burgerschap. Daar beantwoorden we vragen als: wat is het verschil tussen politiek links en rechts? Hoe ziet een gezond leven eruit (voor jou)? Maar ook: hoe ga je goed om met geld? Voor dit vak maak je opdrachten en een reflectieverslag, die in jouw diplomadossier worden opgenomen. Hiermee voldoe je aan de inspanningsverplichting die geldt voor dit vak.

Keuzedelen| zelf kiezen waar je blij van wordt

Elke mbo-opleiding kent één of meerdere keuzedelen. Dit zijn de vakken waaruit je een keuze hebt.

#1
CULTURELE KADERS | VAN SUSHI EN KEBAB NAAR HUTSPOT EN EEN PASTAATJE
Wat zijn jouw normen en waarden? En hoe zien die eruit in een andere cultuur? Laat je inspireren door dit keuzevak! Je sluit het vak af door een artikel te schrijven over je bevindingen.

#2
REKENEN 3F | PAK JE VOORSPRONG OP EEN NIVEAU 4 OPLEIDING
Wil je doorstromen naar niveau 4? Of reken je graag? Dan is dit vak een aanrader. Haal de toets en krijg een vrijstelling voor rekenen op mbo niveau 4. Dat scheelt alvast!

#3
DIGITALE VAARDIGHEDEN (BASIS) | LET’S GO DIGITAL
We leven in een informatiesamenleving. Hoe herken je fake news? Hoe interpreteer je informatie en gegevens op de juiste manier? Met dit keuzedeel ga jij dit onderzoeken.

#4
INNOVATIES | LEVEN LANG VERANDEREN
In elk beroep komen innovaties voor. Waarom zijn innovaties belangrijk? En hoe ga jij met veranderingen in je werk om?

#5
BLIJVEND FIT | STAY SAFE
Wat zijn de arbeidsrisico’s in jouw beroep? Hoe kan jij de gezondheid en veiligheid op de werkvloer op positieve manier beïnvloeden? In dit keuzedeel ga jij op onderzoek uit.