Corona-update: MBOzaak

CORONA BELEID MBOZAAK

Naar aanleiding van de persconferentie van 2 november 2021, gelden er een aantal nieuwe maatregelen omtrent corona.

Mondkapjesplicht per 6 november 2021

De mondkapjesplicht wordt weer ingevoerd. Dit betekent voor ons dat bij verplaatsing van personen het mondkapje weer op moet. Dus in de gangen en op de trappen. Als je zit mag het mondkapje af. Daarnaast is het goed om te voorkomen dat mensen teveel in groepjes staan, in bijvoorbeeld pauzes of teneinde van een les.

Klassikale lessen mogen doorgaan

Er mogen in het mbo nog steeds fysieke lessen gegeven worden. Hierbij hoeft vooralsnog geen 1,5 meter afstand gehouden te worden.

Aanvullende beleid niet-gevaccineerden MBOzaak

MBOzaak steunt het overheidsbeleid in de strijd tegen deze pandemie en wil het besmettingsgevaar binnen de organisatie zo veel mogelijk beperken. Laten we met elkaar doen wat we kunnen en eventuele besmettingen zo veel mogelijk tegen gaan. Ben je niet gevaccineerd? Dan is ons verzoek om vrijwillig een zelftest te doen, alvorens naar een locatie te komen. De besmettingscijfers nemen ernstig toe en daarmee ook de druk op de zorg. Daarom wordt er op dit moment gewerkt aan een wetsvoorstel dat het gebruik van het coronatoegangsbewijs (CTB) op de werkvloer mogelijk maakt.

De basisregels blijven gelden

Om de verspreiding van het virus te beperken, is het erg belangrijk dat iedereen de basisregels blijft volgen:

  • Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.
  • Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
  • 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen.
  • Schud geen handen.
  • Was vaak en goed je handen.
  • Hoest en nies in je elleboog.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.

Aanmelden afstuderen:
Om te kunnen afstuderen, moet jij jezelf aanmelden bij de examencommissie. Dat kun je doen door een mailtje te sturen naar info@dembozaak.nl. Er zijn meerdere momenten in het jaar waarop je kunt afstuderen. Je kunt je tot zes weken voor zo’n afstudeermoment aanmelden. In de zes weken die daarop volgen, controleert de examencommissie het volgende:

  • Jouw behaalde studieresultaten;
  • Alle nog openstaande en niet nagekeken PO’s en onderdelen als het keuzedeel, LOB en stageverslag worden in deze periode nagekeken. Zijn deze onderdelen niet voldoende? Dan dien je deze te verbeteren. Je kunt dan niet meer mee in het lopende afstudeermoment.

De examencommissie behandelt jouw volledige dossier. Zijn er nog openstaande zaken die in deze periode worden nagekeken en blijken deze niet voldoende? Dan dien je deze te verbeteren of te herkansen. Je kunt dan niet meer in het lopende afstudeermoment en kunt je pas weer aanmelden voor het daaropvolgende afstudeermoment.

Tip: bereidt jouw afstuderen goed voor. Zorg dat je studiedossier compleet is. Zijn er nog PO’s die je als laatste gaat maken en inleveren? Let er dan extra goed op dat deze gelijk grondig en volledig zijn. Vaak staan de beoordelingscriteria er bij, zodat je weet of je opdracht voldoende is. Dat voorkomt wachten op je diploma.

De examencommissie heeft tot het aangegeven moment om jouw dossier te controleren. Je hoort vanzelf de uitslag. MBOzaak geeft geeft geen individuele toelichting over hoe ver jouw dossier staat in dit proces.

Studenten met corona-klachten of besmetting in de omgeving
Kun je door corona-klachten of een besmetting uit jouw omgeving niet bij de fysieke, klassikale les aanwezig zijn? Dan zal je deze les middels thuisstudie moeten doorlopen. Online aanhaken bij een fysieke les is helaas niet mogelijk.

VRAGEN
Vragen? Kijk dan op de site van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus. Hier vind je een toelichting op de maatregelen.

Stay safe, team MBOzaak