Corona-update: MBOzaak

Corona-update: MBOzaak (versie 03-07-2020)

Beste studenten en docenten,
Via deze pagina houden we je up-to-date over de stand van zaken omtrent de lessen, examens en deadlines.

KLASSIKALE LESSEN
Er mogen nog geen klassikale lessen plaatsvinden. Alle klassikale lessen gepland tot 24 juli zullen online plaatsvinden via whereby.com. De hoop is dat deze vanaf week 36 weer klassikaal mogen plaatsvinden.

BOEKEN
Vanaf 9 juli liggen jouw boeken klaar voor de modules die je van sep t/m december volgt. Deze kun je tot 24 juli dus meenemen na een gemaakt examen op locatie Utrecht, Lucasbolwerk 7. Afwezig bij de (her)examens? Dan kun jij je boeken 28 augustus op komen halen. Boeken worden niet thuisbezorgd.

VAKEXAMENS
Alle vakexamens gepland tot de zomervakantie zijn hier te vinden.

Kanshebbers (alles afgerond en voldoende + een diplomaverzoek ingediend) voor diplomering worden tot 24-07 met spoed nagekeken zodat zij, indien het examen voldoende is, meekunnen in de diplomeringsronde van 5 augustus.

VAKEXAMENS HERKANSEN
Heb jij een examen gemist of moet je deze herkansen? Je kunt hier jouw herkansing inplannen. Het laatste herkansingsmoment voor de zomervakantie is 22 juli.

INGELEVERDE PRAKTIJKOPDRACHTEN ZONDER DOCENT
Op praktijkopdrachten die jij moest inleveren via info@dembozaak.nl (door verstrijken deadline bij vakdocent), ingeleverd tot en met vrijdag 3 juli worden nog voor de zomervakantie beoordeeld. Op later ingeleverde opdrachten geldt een nakijktermijn van 6 weken + 4 weken zomervakantie = totaal 10 weken.

INGELEVERDE PRAKTIJKOPDRACHTEN BIJ VAKDOCENT
Ben je nog bezig met jouw laatste vak + praktijkopdracht voor de zomervakantie? Dan kun je de deadline van de docent aanhouden en de opdracht bij hem/haar inleveren.

DEADLINES DIPLOMEREN ZOMER 2020 (indien voor jouw opleiding en startmoment van toepassing)

Examencommissie 8 juli
Dit diplomeringsmoment is gesloten. Nieuwe aanvragen worden doorgezet naar de examencommissievergadering van 5 augustus.

Examencommissie 5 augustus
Wil je jouw diploma nog deze zomer ontvangen? Dan moesten 26 juni al jouw opdrachten zijn ingeleverd. Heb je jouw laatste vak ook (bijna) afgerond?  Jouw diplomaverzoek dien je dan uiterlijk 12 juli in per mail, via info@dembozaak.nl.

Deadline 26 juni:

  • Stageverslag (inclusief tussenbeoordeling, eindbeoordeling en logboek)
  • Burgerschap-opdracht
  • Keuzedeel
  • Alle praktijkopdrachten
  • MBO examens Spreken (NL + evt. ENG) opgenomen en ingeleverd
  • MBO examens rekenen, Nederlands en Engels afgenomen en gehaald volgens slaag/zakregeling

Deadline 24 juli:

  • Examens Gesprekken voeren (NL/ENG) afgenomen door examinator;
  • 24 juli is laatste afname-datum vakexamens voor de zomervakantie.

Examencommissie oktober (week 42-44)
Indien er een onvoldoende wordt gehaald, kun je deze herkansen vanaf 27 augustus. Het eerstvolgende diplomeringsmoment is dan oktober.

KEUZEDEEL + STAGEVERSLAG + BURGERSCHAP
Voor jouw opleiding zijn er een aantal onderdelen die je op een moment naar keuze kunt maken.
HET KEUZEDEEL
Je keuzedeel maken en inleveren:
1. Culturele kaders
2. Rekenen 3F (pas in jan’20)
3. Ondernemerschap
4. Succesmanagement
5. Voorbereiding HBO
STAGEVERSLAG
Jouw stageverslag maken
BURGERSCHAP
Jouw Burgerschap opdracht maken

Deze kun je op een moment naar keuze maken en inleveren. Inleveren via info@dembozaak.nl

MONDELINGE EXAMENS (geldt voor INSTROOM SEP ’19)
Studenten, start September 2019 hadden tot 14 mei de tijd om hun mondelinge examen Spreken 2F/3F Nederlands/Engels in te leveren. Uiterlijk 25 juni worden deze resultaten per mail verstuurd met daarbij ook de uitslag van de telefonisch afgenomen examens Gesprekken voeren.

Ben jij in september (of eerder) gestart en heb jij nog geen mondeling examen Gesprekken voeren gedaan of moet je deze herkansen? Binnenkort volgt hier een planning, dan kun jij je aanmelden voor een tijdvak. Je krijgt voor de zomervakantie nog de mogelijkheid om dit examen af te leggen.

Heb jij jouw mondeling(en) Spreken nog niet ingeleverd? Lever deze dan uiterlijk 26 juni in via info@dembozaak.nl. Lever je het later in, dan is diplomeren in de zomervakantie uitgesloten.  De informatie over dit examenproduct vind je hier:
Instructie mondelinge examens niveau 2 en 3 studenten
Instructie mondelinge examens niveau 4 studenten

Heb je verdere vragen over het coronavirus?
In het gebouw hangen uitgebreide instructies omtrent de examenafname, houd je hieraan. Verder een aantal belangrijke punten:
– Minimaal 2 meter afstand per examenkandidaat;
– Elke tafel wordt voor en na het examen gereinigd;
– Neem zelf pennen mee;
– Het ingevulde examen wordt in de daarvoor bestemde examenbus gedeponeerd;
– Houd te allen tijde 1,5 meter afstand.

Meer vragen? Kijk dan op de site van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus

Heb je een vraag aan ons?
Aarzel dan niet en neem contact op met MBOzaak. Je kunt ons bereiken op telefoonnummer: 085 40 11 976 van 09.00u tot 12.30u of via info@deMBOzaak.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *