Slide
"één vak en
examen per keer."
WIL JIJ DIT OOK?
VRAAG EEN GRATIS STUDIEGIDS AAN
Slide
“Erkend en
versneld onderwijs.”
WIL JIJ DIT OOK?
VRAAG EEN GRATIS STUDIEGIDS AAN
Slide
“Goed te combineren
met mijn baan.”
WIL JIJ DIT OOK?
VRAAG EEN GRATIS STUDIEGIDS AAN
Slide
“Kleine klassen, ideaal."
WIL JIJ DIT OOK?
VRAAG EEN GRATIS STUDIEGIDS AAN

VRAGEN EN ANTWOORDEN

KNOW WHAT TO EXPECT

 • Aanmelden & Vrijstellingen

  Vanaf wanneer kan ik mij aanmelden?

  Op het aanmeldformulier staan de verschillende startdata voor op de korte termijn. Dit betekent dat je je er ook meteen voor kunt inschrijven. Dit kun je doen via het aanmeldformulier.
  Tot wanneer kan ik mij uiterlijk aanmelden?

  Wij werken met kleine klassikale groepen. Vol=Vol. Wil je gegarandeerd zijn van een plek? Meld je dan zo snel mogelijk aan. Als er nog plek is, kan er eventueel (in overleg) gekeken worden of je kort na aanvang alsnog kunt starten met de gewenste opleiding. Neem hiervoor even telefonisch contact op.
  Heb ik recht op vrijstellingen?

  Als je de afgelopen twee jaar met succes een mbo-opleiding hebt afgerond, kan het zijn dat je vrijstellingen krijgt voor Nederlands, rekenen, Engels en/of burgerschap. Je moet hierbij het vak met minimaal een 6 hebben afgerond. Meld dit bij je aanmelding.
  Ik heb in het verleden mijn havo, vwo of HBO diploma behaald. Heb ik recht op vrijstellingen?

  Je hebt geen recht op vrijstellingen. Je Nederlandse, Engelse en rekenkundige vaardigheden zijn mogelijk weggezakt en worden daarom weer opgefrist.
  Ik heb twijfels over welke opleiding het beste bij mij past.

  Wanneer je twijfels hebt over de keuze van jouw opleiding kun je ons altijd bellen of mailen. Wij denken graag met je mee!.
  Ik heb voorkeur voor een locatie. Wordt hier rekening mee gehouden?

  Meld je altijd aan voor de locatie waar jij wilt beginnen. Op basis van het aantal aanmeldingen weten namelijk we of een opleiding daar door kan gaan. Gaat de locatie niet door? Dan ben je automatisch geplaatst voor je 2e keus locatie. Wil je niet op die plek? Dan krijg je je inschrijfgeld sowieso terug. NB: Je bent pas ingeschreven voor de locatie als je het inschrijfgeld hebt betaald!
  Ik heb mijzelf aangemeld en nu?

  Wanneer je bent aangemeld, ontvang je van ons een schriftelijke bevestiging van aanmelding. In deze bevestiging wordt gevraagd om jouw vooropleiding gegevens en ID. Daarna ontvang je per mail een uitnodiging voor de kick-off bijeenkomst van september of februari.
  Ik kan mijn diploma niet vinden. Wat moet ik doen?

  Ben je jouw diploma, certificaat of cijferlijst kwijt, of is het beschadigd? Dan kun je vaak een vervangend document aanvragen of downloaden bij je vorige school of onderwijsinstelling of via https://duo.nl/particulier/diploma-kwijt.jsp
  Ik heb een uitkering, kan ik dan een opleiding bij jullie volgen?

  Ja, dat kan. In je gemeente zijn er verschillende instanties, bijvoorbeeld het UWV, die je opleiding willen (mee)betalen. Wij staan als scholingspartner bij het UWV geregistreerd als BRAVE MINDS B.V.
  Ik ben nog geen 18 jaar, kan ik dan een opleiding bij jullie volgen?

  Hiervoor hebben we een speciaal programma. Je komt dan in aanmerking voor MHBO College Year.
  Wanneer ben ik toelaatbaar?

  Het MBO-niveau dat je kunt kiezen, is afhankelijk van de diploma’s die je al hebt. Heb je een diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend door ministeriële regeling? Stuur ons een kopie, dan bekijken we tot welk MBO-niveau je toegang hebt! Zie studiegids hfd. “De vooropleidingseis” of de vooropleidingseisen per studie op de website.
  Wat zijn de toelatingseisen voor een MBO niveau 2 opleiding?

  Wanneer je een MBO niveau 2 opleiding wilt volgen ben je toelaatbaar met een vmbo-diploma(basisberoepsgerichte leerweg). Of een MBO niveau 1 diploma.
  Wat zijn de toelatingseisen voor een MBO niveau 3 en 4 opleiding?

  Je bent toelaatbaar als je in het bezit bent van : vmbo diploma: theoretische leerweg, gemengde leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg. MBO niveau 2 of 3.
  Overgangsbewijs van havo/vwo 3 naar havo/vwo 4 of een havo/vwo 4 of een havo/vwo-diploma. Maar ook met een lbo, vbo, mavo of mavo-vbo ben je direct toelaatbaar.
  Wat houdt de 21+ toets in?

  Ben je 21+ maar voldoe je niet aan de vooropleidingseis? Dat is gelukkig geen probleem. Je kunt alsnog starten met een MBO-opleiding. De oplossing is de toelatingstest. Jouw MBO-niveau wordt, door deze adaptieve intelligentietest, snel en precies vastgesteld, waarna je direct kunt starten met een opleiding. Quick and easy. De kosten van deze test zijn €100,-. Een 21+ toets bestaat uit een aantal abstracte vragen, cijferreeksen en ruimtelijk inzicht en duurt ongeveer 45 minuten. Na betaling van de factuur sturen we je een link toe waarmee je de toets binnen een week kan maken.
  Ik heb een buitenlands diploma. Is deze geldig voor de vooropleidingseis?

  Wil je met een buitenlands diploma in Nederland studeren of werken? Weet je niet zeker wat het niveau van je diploma is? Dan kun je een diplomawaardering aanvragen. Dit doe je via de website van het Informatiecentrum Diplomawaardering (IDW). Hieraan zijn wel kosten verbonden. Ben je als vluchteling of nieuwkomer in Nederland? En heb je inburgeringsplicht? Dan kun je een gratis diplomawaardering aanvragen. Meer info: https://www.nuffic.nl/onderwerpen/jouw-buitenlandse-diploma-in-nederland/
 • Erkende MBO opleidingen

  Is de opleiding erkend?

  Alle MBO-opleidingen van MBOzaak zijn erkend door het Ministerie van OCW.
  Dat betekent dat al onze opleidingen voldoen aan alle kwaliteitsnormen. Onze MBO-opleidingen zijn geregistreerd bij het CREBO.
  Wat is de derde leerweg?

  Sinds augustus 2013 bestaat er naast de BBL-leerweg en de BOL-leerweg de derde leerweg. Bij de derde leerweg krijgt MBOzaak meer vrijheid in het vormgeven van haar opleidingen. Zo gelden er bijvoorbeeld andere regels voor het aantal stage-uren die voldaan moeten worden. Zo kunnen we effectieve en doelgerichte programma’s ontwikkelen!
  Hoe lang duurt de opleiding?

  De opleidingen hebben veelal een programma van 12 maanden, exclusief vakanties. Je krijgt een onderwijsovereenkomst van 18 maanden. Je kan er kosteloos langer over doen.
  Hoe ziet het schoolprogramma eruit?

  Het programma is modulair opgebouwd. Je volgt steeds 1 vak per keer, dat je afsluit met een examen. Een module duurt gemiddeld 7 weken. Lesstof en examens stapelen zo niet op.
  Kan ik langer over de opleiding doen?

  Alle vakken die worden gegeven worden zo gepland dat het allemaal binnen de aangegeven tijd is af te ronden. Door persoonlijke omstandigheden kan het echter voorkomen dat dit niet lukt. Hiervoor krijg je dus kosteloos ongeveer 6 maanden de tijd.
  Wordt er met reguliere schoolvakanties gewerkt?

  Nee, MBOzaak kent twee vakantiepriodes. De kerst- en zomervakantie
  Wat is het MHBO collegeyear?

  In 1 jaar jouw erkende MBO niveau 4 diploma en fantastisch klaargestoomd worden voor het HBO. Je krijgt elke week 1 dag les, in kleine lesgroepen. We werken met docenten uit de praktijk die jou persoonlijk begeleiden. Check: https://www.dembozaak.nl/overzicht/mhbo/
  Is er een aanwezigheidsplicht?

  Je bent zelf verantwoordelijk dat je de vakken volgt. Ben je niet bij een les aanwezig? Dan kun je deze helaas niet herkansen. Probeer daarom zo veel mogelijk bij de lessen aanwezig te zijn.
  Waar kan ik de CREBO vinden?

  Op de pagina van elke opleiding staat de CREBO-code. Zie: https://www.dembozaak.nl/?s=CREBO
  Ik heb recent mijn vmbo diploma behaald, is deze opleiding te moeilijk voor mij?

  Ook wanneer je weinig ervaring hebt met studeren zijn onze opleidingen prima te volgen. De studiestof is in duidelijke taal geschreven, en tijdens de les is er ruimte voor het stellen van vragen.
  Kan ik met het behaalde MBO-diploma doorstuderen aan het hbo?

  Jazeker! Maar doorstuderen is alleen mogelijk als je een verwante hbo-opleiding kiest. Wij raden je aan om in dat geval contact op te nemen met de hogeschool naar keuze om de mogelijkheden te bespreken.
  Wat houdt het keuzedeel in?

  Tijdens de opleiding kies je 1 keuzedeel. Dit aanvullende vak helpt jou om jezelf te verbreden of te verdiepen. Op deze manier ben je nog beter voorbereid op de snel veranderende arbeidsmarkt.
  Wat is het verschil tussen MBOzaak en andere scholen (ROC, Scheidegger, LOI)?

  Een ROC kent 1 instroommoment per jaar, daarnaast duren de opleidingen minimaal 1 jaar langer dan bij MBOzaak. Bij andere particuliere onderwijsinstellingen als Scheidegger en LOI krijg je weinig persoonlijke begeleiding en zijn het aantal klassikale lessen beperkt. Kostentechnisch ben je bij ons ook het beste uit.
 • Theorie

  Wat voor vakken krijg ik zoal?

  Je hebt een algemeen gedeelte en een vakspecifiek gedeelte. In het algemene gedeelte (MBO-basisvakken) krijg je Nederlands, rekenen, Engels en Loopbaan & Burgerschap. In het vakspecifieke gedeelte krijg je vakken die van toepassing zijn op je beroepenveld.
  Waar worden de examens afgenomen?

  De generieke MBO-examens worden afgenomen in Veenendaal. De vakinhoudelijke examens en mondelinge MBO examens vinden plaats in Utrecht. Daarnaast zouden een aantal examens op je stagebedrijf of bij een exameninstelling kunnen worden afgenomen.
  Mag ik een examen kosteloos herkansen?

  Alle MBO-examens en de meeste vakinhoudelijke examens mogen kosteloos worden herkanst. Voor een aantal opleidingen worden er verplichte examens afgenomen bij SVPB of ExhT. Hiervoor betaal je zelf per examen.
  Wat wordt verstaan onder de ‘MBO-vakken’?

  MBO-vakken zijn de vakken die onderdeel zijn van alle MBO-opleidingen. Ze liggen aan de basis van elke MBO-opleiding: het fundament. Ze zijn daarom op te delen in niveaus 2F en 3F. Voor opleidingen in niveau 2 & 3 geldt 2F, voor niveau 4 geldt 3F
  De vakken bestaan uit:
  2F: Nederlands, rekenen, loopbaan oriëntatie en burgerschap
  3F: Nederlands, rekenen, Engels, loopbaan oriëntatie en burgerschap
  Wanneer krijg ik mijn boeken? Kan ik die al eerder ontvangen?

  Je ontvangt de boeken bij de kick-off van je opleiding in september. Omdat wij altijd de nieuwste versie van de boeken willen aanbieden, is het niet mogelijk om deze eerder op te sturen.
  Ik ben dyslectisch/ ik heb dyscalculie - krijg ik extra tijd?

  Wij plannen de examens al extra ruim in qua tijd. De examens zijn al ingericht op grote leesbaarheid. Mocht het onverhoopt daarmee toch niet lukken, dan kijken we samen met jou naar een passende oplossing.
  Kan ik meerdere vakken doen?

  Nee. Dit is praktisch niet haalbaar. Het is ook niet wenselijk gezien MBOzaak al versnelde MBO-opleidingen aanbiedt.
  Moeten alle vakken met een voldoende worden afgesloten?

  Ja. Tenzij anders aangegeven. Voor sommige MBO-vakken geldt een inspanningsverplichting: in dat geval wordt gekeken naar jouw inspanning voor het vak.
 • Praktijk

  Hoeveel uur moet ik stage lopen?

  Omdat de opleidingen zijn ontworpen in de derde leerweg betekend dit dat er voor de niveau 2, 3 en 4 opleidingen minimaal 240 uur stage gelopen moet worden. Meer mag altijd!
  Waar kan ik stage lopen?

  Je mag stage lopen bij elke organisatie die valt binnen je opleidingssector. De enige voorwaarde is dat het bedrijf een erkend leerbedrijf is voor de betreffende opleiding.
  Mogelijke stage-adressen vind je hier.
  Wat als ik geen stageplaats kan vinden?

  Het is geen probleem als je bij de start van je opleiding nog geen stageplaats hebt gevonden. Zorg dat je hier binnen 3 maanden mee kan starten, zo stapelen jouw praktijkopdrachten niet op.
  Kan ik vrijstellingen krijgen voor het onderdeel stage?

  Vanuit overheidswege ben je verplicht om bij een erkende MBO-opleiding minimaal 240 uur stage te lopen. Hier kan niet van worden afgeweken. Wel is het mogelijk om de stage op het werk uit te voeren.
  Mag ik mijn werk als stage inzetten?

  Je kunt jouw baan inzetten als stage, meelopen bij een bedrijf en aan de slag als junior. Er zijn verschillende variaties mogelijk. Het stagebedrijf en jij stemmen samen af welke werkzaamheden je oppakt. Een bedrijf moet een erkend leerbedrijf zijn om een stageplek aan te kunnen bieden voor een erkende MBO-opleiding. Is dat niet het geval? Geen nood. Dit kun je snel regelen via s-bb.nl (tabblad bedrijven > erkenning leerbedrijf).
 • Kosten

  Kan ik in termijnen betalen?

  Ja, je kan bij MBOzaak in termijnen betalen. Bij de kosten van je opleiding staan de specifieke bedragen genoemd. Zo kun je in 1,4,12 of 16 termijnen betalen.
  Heb ik recht op studiefinanciering/ OV-vergoeding?

  De opleidingen van MBOzaak vallen onder de derde leerweg. Als student heb je daarom geen recht op studiefinanciering. Je hebt ook geen recht op een OV-vergoeding omdat dit wordt beschouwd als een vorm van studiefinanciering. Meer info? Check www.duo.nl.
  Mijn werkgever gaat de opleiding voor mij betalen, hoe regelen we dat?

  Wanneer je werkgever de opleiding wilt betalen, kun je dit tijdens de aanmelding aangeven op het aanmeldformulier. Je kunt ons ook altijd even bellen en/of mailen.
  Zijn de opleidingen van MBOzaak fiscaal aftrekbaar?

  De opleiding hoeft jou niet zo veel te kosten. Als je een opleiding volgt voor je werk, zijn de studiekosten voor een deel fiscaal aftrekbaar. Kijk hiervoor op Belastingdienst.nl