Gastvrijheid krijgt een gezicht.

Op donderdag 28 oktober vond ons congres plaats ‘Orde en Veiligheid 2.0 | Gastvrijheid krijgt een gezicht’. Dit was een congres gericht op toekomstgericht werken en opleiden in veiligheidsbranche. MBO opleidingen in deze branche zijn:

Het MBO onderwijs gaat veranderen: introductie keuzedelen
Per 1 augustus 2016 moeten MBO scholen de keuzedelen hebben ingevoerd. Deze zijn daarom ook op het congres besproken. Wat zijn keuzedelen? En aan welke voorwaarden moeten zij voldoen?

Wat zijn keuzedelen en aan welke voorwaarden moeten zij voldoen?

Wat zijn keuzedelen en aan welke voorwaarden moeten zij voldoen?

Kort gezegd: de vrije ruimte die scholen hadden binnen een MBO opleiding (naast het vaste opleidingspakket) wordt vervangen door verplichte keuzevakken. Een student moet er minimaal twee aangeboden krijgen. Het is de bedoeling dat deze vakken zo veel mogelijk in samenwerking met het lokale bedrijfsleven tot stand komen. Een keuzedeel moet aan verschillende criteria voldoen, die we hebben besproken tijdens het congres.

Samenwerken met leerbedrijf Ado Den Haag
Een goede manier om de keuzedelen vorm te geven, is in samenwerking met een (leer)bedrijf. Zo heeft deMBOzaak samen met Ado Den Haag een conceptprogramma ontwikkeld, waarin aanstaande beveiligers en handhavers, in het aanstaande keuzedeel, het KNVB steward certificaat kunnen behalen. Een meerwaarde voor bedrijf én student!

Jeffrey Sommer van Ado Den Haag en de KNVB steward opleiding.

Jeffrey Sommer van Ado Den Haag en de KNVB steward opleiding.

Een modern veiligheidsbeleid: preventief en selectief beveiligen
Ado Den Haag is een mooi voorbeeld van een modern veiligheidsbeleid. Het stadion is gegroeid van een zero-tolerance beleid naar, onder andere door de inzet van technologie, een beleid waarin een preventieve, selectieve beveiliging centraal staat. En dat merkt de klant! Geen uren meer in de rij staan om het stadion binnen te komen én weer gezinnen in het stadion!

Rondleiding beveiligingspraktijk examencentrum Zoetermeer
Nu was het tijd om weer wat te gaan doen! Na een korte introductie werd er een rondleiding gegeven in het praktijk examen centrum voor veiligheidsopleidingen.

Een korte introductie ten behoeve van het praktijk examen centrum te Zoetermeer.

Een introductie ten behoeve van het praktijk examen centrum te Zoetermeer.

Meerwaarde van het praktijk examen centrum
Door de aanwezigheid van het centrum, kan er tijdens de theorie veiligheidslessen, direct geoefend worden in het centrum. Een vervlechting van theorie en praktijk! De voorbereiding op examens, vinden ook in dit centrum plaats, waar ook de SVPB examens mogen worden afgenomen. Dit is voor de kandidaten een hele geruststelling. Zij zijn al gewend aan de omgeving. Dit én het hoge niveau van trainen, maakt de examenresultaten van deze studenten beter. Een hogere slagingskans dus!

Rondleiding praktijk examen centrum (PEC) te Zoetermeer.

Rondleiding praktijk examen centrum (PEC) te Zoetermeer (gezien vanaf de receptie).

Rondleiding en uitleg bij het praktijk examen centrum (PEC) te Zoetermeer.

Rondleiding en uitleg bij het praktijk examen centrum (PEC) te Zoetermeer.

Praktijk examen centrum voor veiligheidsopleidingen in Zoetermeer.

Praktijk examen centrum (PEC) voor veiligheidsopleidingen te Zoetermeer.

Uitleg en rondleiding bij het praktijk examen centrum (PEC) te Zoetermeer.

Uitleg en rondleiding bij het praktijk examen centrum (PEC) te Zoetermeer.

Napraten, netwerken … en goodiebags!
Na het programma was er tijd om na te praten en collega’s te ontmoeten. Na afloop werden de goodiebags uitgedeeld. Zo kwam een congres teneinde waarvan wij enorm hebben genoten!

Goodie bags! Leuk om te krijgen ... nog leuker om uit te delen!

Goodiebags! Leuk om te krijgen … nog leuker om uit te delen!

Napraten en netwerken.

Napraten en netwerken.

Tot de volgende keer!

Tot de volgende keer!

Als docent of student geïnteresseerd in deMBOzaak? Neem dan contact met ons op! 

Op de docentenpagina, kun je kennismaken met onze docenten en trainers.

Meer informatie over onze MBO opleidingen? Kijk dan op ons MBO opleidingen overzicht.

Van harte welkom!