De opleiding buitengewoon opsporingsambtenaar

Buitengewoon opsporingsambtenaren helpen mee met toezicht houden op de lokale orde en veiligheid.
Om BOA te worden heb je een BOA certificaat nodig. Hoe werkt het?

BOA cursus en getuigschrift: wat is het?
De BOA cursus is onderdeel van de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid. De cursus opleiding Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) biedt kennis van de Nederlandse politieorganisatie, het materieel strafrecht en formeel strafrecht. De basisopleiding is bedoeld om algemene kennis op te doen van het recht en specifieke kennis van verschillende strafbare feiten, straffen en procedurele regels in het strafrecht. Daarnaast leren de deelnemers een aantal basiscompetenties, zoals een proces-verbaal opmaken en gespreksvaardigheden. Tijdens de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid krijg jij de perfecte voorbereiding op het examen buitengewoon opsporingsambtenaar.

Opleiding orde en veiligheid

Wat kun je worden met een BOA getuigschrift?
Als BOA spoor je (in uniform) strafbare feiten op en grijp je in. Dat kan door jouw bevoegdheden, die horen bij de functie. Die zijn anders bij een parkeerovertreding dan bij geluidoverlast. Afhankelijk van je functie mag je mensen staande houden en boetes geven (een proces-verbaal uitschrijven). Deze bevoegdheid heb je nodig in veel functies:

 • Parkeercontroleur
 • Gemeentelijk opsporingsambtenaar (goa)
 • Gemeentelijke verordening-controleur
 • Stadswacht
 • Tunnelwachter
 • Marktmeester
 • Brandweercommandant
 • Gemeentelijke Handhaving
 • APV-controleur
 • Flora- en faunabeheerder
 • Milieuopsporingsambtenaar
 • Controleur openbare ruimte
 • Sociaal rechercheur
 • Leerplichtambtenaar
 • Medewerker bouw- en woningtoezicht
 • Controleur vaarwegen
 • Teleservice-medewerker
 • Buitengewoon opsporingsambtenaar van politie
 • Inspecteur dierenbescherming en brandweercommandant/-officier

Inhoud van de opleiding
Tijdens de opleiding wordt naast wet- en rechtskennis, getraind in de vaardigheden voor het praktijkexamen gespreks- en benaderingstechnieken. Het bevat alle voorwaarden waar een buitengewoon opsporingsambtenaar aan moet voldoen.
Tijdens de opleiding worden het Nederlands recht, de inrichting van de Nederlandse staat, de rechtelijke macht en het burgerlijk recht besproken. Ook de grondwet, het Burgerlijk Wetboek en jurisprudentie worden besproken. Vervolgens gaan we dieper in op het materieel- en formeel strafrecht. In het formeel strafrecht staan de regels opgesteld waar een BOA zich aan moet houden, en de rechten en plichten die hij/zij heeft in het strafproces. Tot slot behandelen we het uitschrijven van een combi-bon.

Opleiding BOA

Examens
De organisatie en afname van het examen BOA, onderdeel rechtskennis, wordt door het Cito verzorgd. Het praktijkexamen Gespreks- en benaderingstechnieken wordt afgenomen door ExTH te Amersfoort. Het examen BOA bestaat dus uit twee onderdelen:
• Rechtskennis: meerkeuzevragen, 90 minuten (Cito, in verschillende testcenters in Nederland)
• Gespreks- en benaderingstechniek en het uitschrijven van een combi-bon: casus, 45 minuten (ExTH, Amersfoort)

Voorbeeldexamen theorie BOA examen
Wil je je voorbereiden op het BOA-examen? Cito ontwikkelde hiervoor meerdere voorbeeldexamens. De voorbeeldexamens zijn interactief en bestaan uit vier toetsen Rechtskennis. Klik hier voor de Cito voorbeeldexamens. Meer informatie over het theorie examen vind je ook in deze online Cito folder.

Getuigschrift BOA
Indien de examenonderdelen met een voldoende resultaat zijn afgerond, ontvang jij jouw BOA getuigschrift.

Klassikaal les
De lesgroepen bij deMBOzaak zijn nooit groter dan 15 personen. Er is ruimte voor persoonlijke begeleiding, waarbij rekening wordt gehouden met jouw achtergrond. Er wordt klassikaal les gegeven.

Professionele docenten uit de praktijk
Onze docenten hebben allemaal jarenlang ervaring opgedaan in de praktijk. Zij staan garant voor een professionele begeleiding van jouw leertraject.

Inschrijven voor de opleiding HTV | BOA
Informatie over de opleiding HTV | BOA