Een goed begin is het halve werk(vorm)!

Line Up EnergizerDe eerste indruk is bepalend
Stel je voor, je start met een (nieuwe) groep een bijeenkomst en wil graag dat zij actief aan de slag gaan.
Hoe doe je dat?

Direct bij de start kun je een eventuele passieve, inactieve sfeer keren. De werkvorm ‘Line Up’ maakt dat mogelijk. Start binnen het eerste half uur van jouw presentatie/bijeenkomst met deze werkvorm en profiteer van een actieve sfeer!

Aanpak werkvorm ‘Line Up’
Doel: activeren. Voorkomen van een passieve, inactieve sfeer op een bijeenkomst.

Stap Doen
1 | Groep laten staan Vraag de groep eerst te gaan staan en loop zelf (als presentator/trainer/docent) naar een open plek in de ruimte. Beweeg zelf actief; geef het goede voorbeeld.
2 | Opdracht startsein Vertel de groep dat er een denkbeeldige lijn loopt van de ene naar de andere kant van de ruimte. Stel een vraag. Bijvoorbeeld: ‘Hoeveel jaar werk je bij deze organisatie?’ Of wat luchtiger: ‘Hoe lang sta je ‘s ochtends voor de spiegel?’ Geef daarna de opdracht om positie in te nemen op de lijn (van hoog/veel naar laag/weinig). Zeg bijvoorbeeld: ‘Zoek je plaats’ of ‘Ga je gang’. Let wel op: sommige vragen kunnen positie bepalend zijn binnen de groep (afhankelijk van de context).
3 | Rij langsgaan Ga de rij langs en vraag de deelnemers zich (indien nodig) voor te stellen en hun positie in de rij toe te lichten. Eventueel kun je nu verdiepingsvragen stellen. Bijvoorbeeld: ‘Kun je daar iets meer over vertellen?’ of ‘Hoe is dat zo gekomen?
4 | Eventuele herhaling Je kunt zoveel vragen stellen als gewenst. Bij wijze van opwarmer kun je eerst een algemene vraag stellen en daarna een vraag die meer in gaat op de inhoud van de presentatie/bijeenkomst.

Energizer. Actieve bijeenkomst.Variatie op de werkvorm ‘Line Up’. Energizer ‘kaart van NL’
In plaats van een denkbeeldige lijn kun je deelnemers ook vragen de kaart van Nederland in te beelden. Daarna kun je bijvoorbeeld vragen naar de geboorteplaats, woonplaats, favoriete plek, enz.. Vraag nu ook positie in te nemen. Hierna kun je deelnemers vragen om een toelichting, vanuit de plek waar zij staan.

De sleutelbos. Voor als het alleen om kennismaken gaat …
Altijd leuk: vraag deelnemers hun sleutelbos tevoorschijn te halen en iets over zichzelf te vertellen aan de hand van de sleutels die zij bij zich dragen. Gegarandeerd succes voor een persoonlijk voorstelrondje!

De volgende keer op dit blog door Dineke van Voorthuijsen: werkvorm ‘foto parade’. Deze werkvorm start een proces van creatief denken. ‘Foto parade’ is een associërende brainstorm waarbij deelnemers actief worden betrokken bij de inhoud van de presentatie.

Dineke van VoorthuijsenDineke van Voorthuijsen
Gedrags- en onderwijskundige. Coach. Politicoloog (bestuur en beleid)
Eigenaar/oprichter deMBOzaak

dineke@deMBOzaak.nl
LinkedIn profiel

Download deze blogpost
Neem contact met ons op